Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.04.2021 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  12.04.13.30 ч.видеоконферентна връзка
  Екология  12.04.15.00 ч.видеоконферентна връзка
Връзка с гражданското общество13.04.10.00видеоконферентна връзка
Здравеопазване и социална политика13.04.14.00 ч.видеоконферентна връзка
Териториално устройство и строителство13.04.15.30 ч.видеоконферентна връзка
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм14.04.10.00 ч.видеоконферентна връзка
  Младежта и спорта  14.04.13.30 ч.видеоконферентна връзка
  Образование, наука и иновации  14.04.15.00 ч.видеоконферентна връзка
  Бюджет и финанси  15.04.10.00 ч.видеоконферентна връзка
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 15.04.14.00 ч.видеоконферентна връзка
ЗОРС 15.04.16.00 ч.видеоконферентна връзка