Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.06.2021 г.

ПКденчасмясто

Култура  и религиозни въпроси 
07.06.13.30 ч.Заседателна зала 

Екология 
07.06.15.00 ч.Заседателна зала
Взаимодействие с гражданското общество08.06.10.00 ч.Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика08.06.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство 08.06.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм09.06.10.00 ч.Заседателна зала

Младежта и спорта 
09.06.13.30 ч.Заседателна зала

Образование, наука и иновации 
09.06.15.00 ч.Заседателна зала

Бюджет и финанси 
10.06.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 10.06.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС 10.06.16.00 ч.Заседателна зала