Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.07.2021 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  05.07.13.30 ч.Заседателна зала
  Екология  05.07.15.00 ч.Заседателна зала
Взаимодействие с гражданското общество06.07.10.00 ч.Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика06.07.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство06.07.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм07.07.10.00 ч.Заседателна зала
  Младежта и спорта  07.07.13.30 ч.Заседателна зала
  Образование, наука и иновации  07.07.15.00 ч.Заседателна зала
  Бюджет и финанси  08.07.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 08.07.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС 08.07.16.00 ч.Заседателна зала