Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.09.2021 г.

ПКденчасмясто

Култура  и религиозни въпроси 
07.09.13.30 ч.Зала „Св. Георги“ 

Екология 
07.09.15.00 ч.Зала „Св. Георги“
Взаимодействие с гражданското общество08.09.10.00 ч.Зала „Св. Георги“
Здравеопазване и социална политика08.09.14.00 ч.Зала „Св. Георги“
Териториално устройство и строителство 08.09.15.30 ч.Зала „Св. Георги“
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм09.09.10.00 ч.Зала „Св. Георги“

Младежта и спорта 
09.09.13.30 ч.Зала „Св. Георги“

Образование, наука и иновации 
09.09.15.00 ч.Зала „Св. Георги“

Бюджет и финанси 
10.09.10.00 ч.Зала „Св. Георги“
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 10.09.14.00 ч.Зала „Св. Георги“
ЗОРС 10.09.16.00 ч.Зала „Св. Георги“