Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.11.2021 г.

ПКденчасмясто

Култура  и религиозни въпроси 
08.11.13.30 ч.Видео-конферентна връзка

Екология 
08.11.15.00 ч.Видео-конферентна връзка
Здравеопазване и социална политика09.11.14.00 ч.Видео-конферентна връзка
Териториално устройство и строителство 09.11.15.30 ч.Видео-конферентна връзка
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм10.11.10.00 ч.Видео-конферентна връзка

Младежта и спорта 
10.11.13.30 ч.Видео-конферентна връзка

Образование, наука и иновации 
10.11.15.00 ч.Видео-конферентна връзка

Бюджет и финанси 
11.11.10.00 ч.Видео-конферентна връзка
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 11.11.14.00 ч.Видео-конферентна връзка
ЗОРС 11.11.16.00 ч.Видео-конферентна връзка