Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.12.2021 г.

ПКденчасмясто

Култура  и религиозни въпроси 
06.12.14.30 ч.Видео-конферентна връзка

Екология 
06.12.16.00 ч.Видео-конферентна връзка
Здравеопазване и социална политика07.12.14.00 ч.Видео-конферентна връзка
Териториално устройство и строителство 07.12.15.30 ч.Видео-конферентна връзка
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм08.12.10.00 ч.Видео-конферентна връзка

Младежта и спорта 
08.12.13.30 ч.Видео-конферентна връзка

Образование, наука и иновации 
08.12.15.00 ч.Видео-конферентна връзка

Бюджет и финанси 
09.12.10.00 ч.Видео-конферентна връзка
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 09.12.14.00 ч.Видео-конферентна връзка
ЗОРС 09.12.16.00 ч.Видео-конферентна връзка