Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.01.2022 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  17.01.13.30 ч.Видео-конферентна връзка
  Екология  17.01.15.00 ч.Видео-конферентна връзка
Здравеопазване и социална политика18.01.14.00 ч.Видео-конферентна връзка
Териториално устройство и строителство18.01.15.30 ч.Видео-конферентна връзка
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм19.01.10.00 ч.Видео-конферентна връзка
  Младежта и спорта  19.01.13.30 ч.Видео-конферентна връзка
  Образование, наука и иновации  19.01.15.00 ч.Видео-конферентна връзка
  Бюджет и финанси  20.01.10.00 ч.Видео-конферентна връзка
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 20.01.14.00 ч.Видео-конферентна връзка
ЗОРС 20.01.16.00 ч.Видео-конферентна връзка