Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.03.2022 г.

ПКденчасмясто
1
Култура  и религиозни въпроси 
14.03.13.30 ч.Заседателна зала
2
Екология 
14.03.15.00 ч.Заседателна зала
3Здравеопазване и социална политика15.03.14.00 ч.Заседателна зала
4Териториално устройство и строителство 15.03.15.30 ч.Заседателна зала
5Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм16.03.10.00 ч.Заседателна зала
6
Младежта и спорта 
16.03.13.30 ч.Заседателна зала
7
Образование, наука и иновации 
16.03.15.00 ч.Заседателна зала
8
Бюджет и финанси 
17.03.10.00 ч.Заседателна зала
9Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 17.03.14.00 ч.Заседателна зала
10ЗОРС 17.03.16.00 ч.Заседателна зала