Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.06.2022 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  06.06.13.30 ч. Заседателна зала
  Екология  06.06.15.00 ч.Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика07.06.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство07.06.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм08.06.10.00 ч.Заседателна зала
  Младежта и спорта  08.06.13.30 ч.Заседателна зала
  Образование, наука и иновации  08.06.15.00 ч.Заседателна зала
  Бюджет и финанси  09.06.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 09.06.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС 09.06.16.00 ч.Заседателна зала