Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.07.2022 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  04.07.13.30 ч. Заседателна зала
  Екология  04.07.15.00 ч.Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика05.07.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство05.07.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм06.07.10.00 ч.Заседателна зала
  Младежта и спорта  06.07.13.30 ч.Заседателна зала
  Образование, наука и иновации  06.07.15.00 ч.Заседателна зала
  Бюджет и финанси  07.07.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 07.07.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС 07.07.16.00 ч.Заседателна зала