Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.07.2022 г.

 ПКденчасмясто
1Териториално устройство и строителство20.07.16.00 ч.Заседателна зала
2ЗОРС 20.07.16.00 ч.Заседателна зала