Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.09.2022 г.

ПКденчасмясто

Култура и религиозни въпроси  
07.09.9.00 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм07.09.10.00 ч.Заседателна зала

Младежта и спорта  
07.09.13.30 ч.Заседателна зала

Образование, наука и иновации  
07.09.15.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство
07.09.16.00 ч.Заседателна зала

Бюджет и финанси  
08.09.10.00 ч.Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика
08.09.13.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 
08.09.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС 08.09.16.00 ч.Заседателна зала

Екология  
09.09.10.00 ч.Заседателна зала