Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.10.2022 г.

ПКденчасмясто

Култура и религиозни въпроси  
03.10.11.00 ч.Заседателна зала
Екология
03.10.15.00 ч.Заседателна зала

Здравеопазване и социална политика  
04.10.14.00 ч.Заседателна зала

Териториално устройство и строителство  
04.10.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  05.10.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта
05.10.13.30 ч.Заседателна зала

Образование, наука и иновации
05.10.15.00 ч.Заседателна зала
Бюджет и финанси06.10.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 
06.10.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС   06.10.16.00 ч.Заседателна зала