Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.11.2022 г.

ПКденчасмясто
Култура и религиозни въпроси  07.11.13.30 ч.Заседателна зала
Екология
07.11.15.00 ч.Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика  08.11.14.00 ч.Заседателна зала

Териториално устройство и строителство  
08.11.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  09.11.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта
09.11.13.30 ч.Заседателна зала
Образование, наука и иновации09.11.15.00 ч.Заседателна зала
Бюджет и финанси10.11.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 10.11.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС 10.11.16.00 ч.Заседателна зала