Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.12.2022 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  05.12.13.30 ч. Заседателна зала
Екология05.12.15.00 ч.Заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика  06.12.14.00 ч.Заседателна зала
  Териториално устройство и строителство  06.12.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  07.12.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта07.12.13.30 ч.Заседателна зала
  Образование, наука и иновации  07.12.15.00 ч.Заседателна зала
Бюджет и финанси08.12.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 08.12.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС   08.12.16.00 ч.Заседателна зала