Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.01.2022 г.

ПКденчасмясто

Култура и религиозни въпроси  
16.01.13.30 ч.Заседателна зала
Екология
16.01.15.00 ч.Заседателна зала

Здравеопазване и социална политика  
17.01.14.00 ч.Заседателна зала

Териториално устройство и строителство  
17.01.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  18.01.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта
18.01.13.30 ч.Заседателна зала

Образование, наука и иновации
18.01.15.00 ч.Заседателна зала
Бюджет и финанси19.01.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 
19.01.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС    19.01.16.00 ч.Заседателна зала