Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.02.2023 г.

ПКденчасмясто
Връзка с гражданското общество
03.02.13.00 ч.Заседателна зала

Култура и религиозни въпроси  
06.02.13.30 ч.Заседателна зала
Екология
06.02.15.00 ч.Заседателна зала

Здравеопазване и социална политика  
07.02.14.00 ч.Заседателна зала

Териториално устройство и строителство  
07.02.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  08.02.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта
08.02.13.30 ч.Заседателна зала

Образование, наука и иновации
08.02.15.00 ч.Заседателна зала
Бюджет и финанси09.02.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 
09.02.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС   09.02.16.00 ч.Заседателна зала