Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.03.2023 г.

ПКденчасмясто

Култура и религиозни въпроси  
06.03.13.30 ч.Заседателна зала
Екология06.03.15.00 ч.Заседателна зала

Здравеопазване и социална политика  
07.03.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство  07.03.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  08.03.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта
08.03.13.30 ч.Заседателна зала

Образование, наука и иновации
08.03.15.00 ч.Заседателна зала
Бюджет и финанси09.03.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 
09.03.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС   09.03.16.00 ч.Заседателна зала