Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.04.2023 г.

ПКденчасмясто

Култура и религиозни въпроси  
10.04.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 
10.04.14.00 ч.Заседателна зала
Екология10.04.15.00 ч.Заседателна зала

Здравеопазване и социална политика  
11.04.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство   11.04.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  12.04.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта
12.04.13.30 ч.Заседателна зала

Образование, наука и иновации
12.04.15.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС 
12.04.16.00 ч.Заседателна зала
 Бюджет и финанси13.04.10.00 ч.Заседателна зала