Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.09.2023 г.

ПКденчасмясто
  Връзка с гражданското общество04.09.14.00 ч.Заседателна зала
  Екология04.09.15.00 ч.Заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика  05.09.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство  05.09.15.30 ч.Заседателна зала
Бюджет и финанси07.09.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 07.09.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС   07.09.16.00 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  08.09.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта  08.09.13.30 ч.Заседателна зала
  Образование, наука и иновации  08.09.15.00 ч.Заседателна зала
  Култура  и религиозни въпроси  08.09.16.00 ч. Заседателна зала