Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.12.2023 г.

ПКденчасмясто
  Екология11.12.15.00 ч.Заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика  12.12.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство  12.12.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  13.12.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта13.12.13.30 ч.Заседателна зала
  Образование, наука и иновации  13.12.15.00 ч.Заседателна зала
  Култура  и религиозни въпроси  13.12.16.00 ч. Заседателна зала
Бюджет и финанси14.12.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 14.12.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС   14.12.16.00 ч.Заседателна зала