Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.02.2024 г.

ПКденчасмясто
  Екология06.02.10.00 ч.Заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика  06.02.13.30 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство  06.02.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  07.02.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта07.02.13.00 ч.Заседателна зала
  Образование, наука, иновации и дигитализация  07.02.15.00 ч.Заседателна зала
  Култура  и религиозни въпроси  07.02.16.00 ч. Заседателна зала
Бюджет и финанси08.02.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 08.02.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС   08.02.16.00 ч.Заседателна зала