Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.04.2024 г.

ПКденчасмясто
  Екология16.04.10.00 ч.Заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика  16.04.13.30 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство  16.04.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  17.04.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта17.04.13.00 ч.Заседателна зала
  Образование, наука, иновации и дигитализация  17.04.15.00 ч.Заседателна зала
  Култура  и религиозни въпроси  17.04.16.00 ч. Заседателна зала
Бюджет и финанси18.04.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 18.04.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС   18.04.16.00 ч.Заседателна зала