Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.05.2024 г.

ПКденчасмясто
  Екология21.05.10.00 ч.Заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика  21.05.13.30 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство  21.05.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  22.05.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта22.05.13.00 ч.Заседателна зала
  Образование, наука, иновации и дигитализация  22.05.15.00 ч.Заседателна зала
  Култура  и религиозни въпроси  22.05.16.00 ч. Заседателна зала
Бюджет и финанси23.05.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 23.05.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС   23.05.16.00 ч.Заседателна зала