Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27.06.2024 г.

ПКденчасмясто
  Екология18.06.10.00 ч.Заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика  18.06.13.30 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство  18.06.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  19.06.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта19.06.13.00 ч.Заседателна зала
  Образование, наука, иновации и дигитализация  19.06.15.00 ч.Заседателна зала
  Култура  и религиозни въпроси  19.06.16.00 ч. Заседателна зала
Бюджет и финанси20.06.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 20.06.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС   20.06.16.00 ч.Заседателна зала