Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.02.2025 г.

ПК
Ден
Час
Зала
1.       
Икономическа и инвестиционна политика
 04.02.
10.00
заседателна
зала
2.       
Бюджет и финанси
 
05.02.
10.00
заседателна
зала
3.       
Териториално и селищно устройство
03.02.
16.00
заседателна
зала
4.       
ЗОРС
 
05.02.
16.00
заседателна
зала
5.       
Комунални дейности
 
05.02.
14.00
заседателна
зала
6.       
Образование и наука
 
04.02.
15.00
заседателна
зала
7.       
Култура и религиозни въпроси
 
02.02.
13.30
заседателна
зала
8.       
Здравеопазване и социална политика
03.02.
14.00
заседателна
 зала
9.       
Земеделие и екология
 
02.02.
15.30
заседателна
зала
10.  
Младежта и спорта
 
04.02.  
13.30
заседателна
зала