Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.02.2025 г.

ПК
Ден
Час
Зала
1.
Икономическа и инвестиционна политика
 04.02.
10.00
заседателна
зала
2.
Бюджет и финанси
05.02.
10.00
заседателна
зала
3.
Териториално и селищно устройство
03.02.
16.00
заседателна
зала
4.
ЗОРС
05.02.
16.00
заседателна
зала
5.
Комунални дейности
05.02.
14.00
заседателна
зала
6.
Образование и наука
04.02.
15.00
заседателна
зала
7.
Култура и религиозни въпроси
02.02.
13.30
заседателна
зала
8.
Здравеопазване и социална политика
03.02.
14.00
заседателна
 зала
9.
Земеделие и екология
02.02.
15.30
заседателна
зала
10.
Младежта и спорта
04.02.
13.30
заседателна
зала