Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.02.2024 г.

Във връзка с предстоящата извънредна сесия на Общински съвет – Русе за обсъждане и приемане на общински бюджет 2014 г. От понеделник /03.02.14 г./ до четвъртък /06.02.14 г./ се провеждат заседания на постоянните комисии при следния дневен ред:
1. Приемане на сборния бюджет и приложенията към него на Община Русе за 2014 год. на Община Русе
2. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2013 г. До 31.12.2013 г. И Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2014 година
3. Разни
ПК
Ден
Час
Зала
1.      
Икономическа и инвестиционна политика
 05.02.
10.00
заседателна
зала
2.      
Бюджет и финанси
 
06.02.
10.00
заседателна
зала
3.      
Териториално и селищно устройство
04.02.
16.00
заседателна
зала
4.      
ЗОРС
 
06.02.
16.00
заседателна
зала
5.      
Комунални дейности
 
06.02.
14.00
заседателна
зала
6.      
Образование и наука
 
05.02.
15.00
заседателна
зала
7.      
Култура и религиозни въпроси
 
03.02.
13.30
 заседателна
зала
8.      
Здравеопазване и социална политика
04.02.
14.00
заседателна
 зала
9.      
Земеделие и екология
 
03.02.
15.30
заседателна
зала
10.            
Младежта и спорта
 
05.02.  
13.30
заседателна
зала