Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗA ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.05.2021 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  10.05.13.30 ч.Заседателна зала
  Екология  10.05.15.00 ч.Заседателна зала
Връзка с гражданското общество11.05.10.00Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика11.05.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство11.05.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм12.05.10.00 ч.Заседателна зала
  Младежта и спорта  12.05.13.30 ч.Заседателна зала
  Образование, наука и иновации  12.05.15.00 ч.Заседателна зала
  Бюджет и финанси  13.05.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 13.05.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС 13.05.16.00 ч.Заседателна зала