Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Групата на Демократична България отправят питане относно състоянието на Русенската художествена галерия

Настоящото питане е във връзка с окаяното състояние на Русенската художествена галерия. Тя се помещава в сграда на ул.“Борисова“ 39, специално построена през 1979 г. за нуждите на галерията. Притежава една от най-богатите сбирки от художествени произведения в страната. За съжаление лошото състояние, в което се намира, може да доведе до унищожаване на  колекцията му.

Нашето питане е следното:

  1. Какво се случва с изготвения по линията на трансгранично сътрудничество  инвестиционен проект за ремонт на Художествената галерия  по програма „INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.“ на стойност 4 милиона лева ?
  2. По информация от зам. Кмет г-жа Илиева разбрахме, че парите, предвидени за този проект по програмата, са преразпределени към други проекти. Коя е причината да се случи това?
  3.  В тази връзка предвиждате ли други възможности за финансиране? Ще кандидатствате ли с този проект по някоя програма през предстоящия програмен период 2021-2027г. или по друг начин ако има такъв?

С оглед значимостта и спешната нужда от ремонт на Художествената галерия,   групата ни общински съветници от КП Демократична България настоява да направите всичко възможно за осигуряване финансиране на този проект!

                                                          С уважение: __________________________

                                                                                       ( инж. Деана Тонева)

                                                                                 ( д-р Теодора Константинова)

                                                                                          ( Юрий Георгиев )