Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДАННИТЕ ОТ ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ

Председателят на Общински съвет – Русе Искрен Веселинов депозира днес, 31.07.2009 г., заявление до постоянната комисия за установяване на конфликт на интереси (КУКИ), в което писмено дава своето съгласие декларацията му за наличие на конфликт на интереси да бъде публикувана на интернет-страницата на Община Русе.

Припомняме, че публикуването на декларациите (по чл. 12 т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси) на общинските съветници, може да се осъществи само след като физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие.