Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Даровитите деца на Русе ще получат подкрепа от Общината в размер на 20 хил. лв.

Даровитите деца на Русе ще получат подкрепа от Община Русе, като е предвидено за тази клендарна година за талантливите деца да се отделят 20 хил. лв.

Еднократна финансова помощ ще могат да получат всички деца с изявени дарби в определено направление.Закрила на деца с изявени дарби,по смисъла на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта /накратко наричана Наредбата/, е система от мерки за гарантиране развитието на дарбите на децата, която им осигурява финансово подпомагане и възможности за изява.

Средствата за финансиране се осигуряват от Министерството на културата, Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта по бюджета на Община Русе, както и от бюджета на Община Русе през 2020 г.

            Изказване по точката направиха г-жа Росица Георгиева, г-н Косьо Станев, г-н Евгени Игнатов, проф. Михаил Илиев и г-жа Екатерина Иванова. Съветниците бяха единодушни, че талантиливите деца на Русе следва да бъдат подкрепени и да бъдат намерени всички възможни варианти те да останат и да се развиват именно в град Русе.

            Предложението се прие единодушно – само с 1 глас против.