Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДВЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ ЗАСЕДАВАТ СЪВМЕСТНО УТРЕ

Постоянните комисии по „Икономическа и инвестиционна политика” и „Младежта и спорта” ще заседават съвместно утре, 22.02.2011 г., от 10.00 ч. в Заседателната зала на Община Русе.
На предстоящата среща съветниците от двете комисии ще разгледат внесеният допълнително в канцеларията на Общинския съвет материал за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от спортни обекти – публична общинска собственост. Местният парламент ще обсъжда докладната на редовното си заседание в четвъртък, 24.02.2011 година.