Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Две улици в Русе ще бъдат изцяло асфалтирани

Две русенски улици ще бъдат изцяло асфалтирани тази година, след като Общинският съвет прие предложението на Наталия Кръстева на своето 19-о заседание.

Община Русе ще осигури средства за цялостното асфалтиране на ул. „инж. Бъркли“ в кв. “Здравец“. Ежедневно по нея се движат майки с детски колички поради намиращата се в близост Млечна кухня.  Гражданите от квартала настояват за ремонт на улицата, тъй като поради лошото й състояние се амортизират превозните средства както на живущите, така и специализираните транспортни средства. Подобно е състоянието на ул. “Едуард Винтер“ и вътрешното междублоково пространство, ситуирано между блоковете „Иван Кръстев I“, „Иван Кръстев II“, „Лайпциг“, „Петър Вичев“ и „Баларев“ казва още Наталия Кръстева.

Пълен ремонт ще получи още и ул. „Алея Бели брези“ №10  в кв. “Здравец“.Улицата е заключена между блоковете 6, 10, 20, 22, 23, 24, 13, 17, 14, 65 и 63, а мотивите на предложението са сходни с гореспоменатите.

Междублоковите пространства също са включени в план-графика на Общината, а тяхното одобрение зависи от графика на ОП „Комунални дейности“.

Ремонтните дейности са заложени в Бюджета на Община Русе за 2021 г. по перото на ОП „Комунални дейности“ и тяхното стартиране се очаква във възможно най-кратки срокове предвид метеорологичните условия.