Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДВУДНЕВЕН СЕМИНАР ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕДСТАВИ ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Промените в Закона за общинската собственост бяха основна тема на провелия се на 24 и 25 октомври семинар в комплекс Златни пясъци, в който участваха общински съветници и представители на общинска администрация. Лектор бе Стефан Тодоров – експерт в комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство към Народното събрание.
Срещата бе организирана във връзка с наложените в Закона корекции, гласувани от Парламента през май 2008 година, свързани с:

  •  Решенията за промяна на характера на имоти (от публична общинска собственост в частна общинска собственост) да се приемат с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници;
  • Ограничаване на имотите, които могат да се придобиват по давност;
  • Застраховане.

„Целта на гласуваните промени е създаването на норми за по-голяма защита на собствеността”, уточни на срещата Стефан Тодоров.
В рамките на семинара бяха дискутирани актуализирани текстове от проекта на Наредба 1 на Общински съвет – Русе и стратегията за управление на общинската собственост.