Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Девен ред на заседанието на постоянната комисия “Земеделие и екология” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 64-то заседание на ОбС на 14 септември 2007 г.

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Земеделие и екология” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 64-то заседание на ОбС на 14 септември 2007 г.

дата/час/място – 3 септември /понеделник/, 16.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Корекция на бюджета на Община Русе за 2007 година.

Предложение – кмет

2. Информация за изпълнението на бюджета на община Русе за първото шестмесечие на 2007 година.

Предложение – кмет

3. Създаване на кметство с. Долно Абланово.

Предложение – кмет

4. Информация за неизпълнените решения от мандат 2003-2007.

Предложение – кмет

5. Промени в Наредба №5 на Общинския съвет.

Предложение – общински съветник

6. Определяне на цената при отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд.

Предложение – кмет

7. Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване – въз основа на актове, посочени в пар.4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ.

Предложение – кмет

8. За изработване план за регулация на част от общински недвижим имот, представляващ ПИ № 302, Западна промишлена зона.

Предложение – кмет