Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДЕПОЗИРАНО Е ИСКАНЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

В канцеларията на Общинския съвет днес, 07.10.2009 г., бe депозирано искане от 17 общински съветника за освобождаването на председателя на Общински съвет-Русе. В мотивите си съветниците от групите на политическа партия ГЕРБ, Професионалисти за просперитет на Русе и Орлин Танов посочват незаконосъобразни действия и некомпетентност при изпълнение задълженията на председателя, както и неспазване на разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на съвета, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация.
Примери за описаните нарушения не са посочени в материала.
Предвид разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, искането би следвало да се разглежда на следващото заседание на Общинския съвет (12.11.2009 г.).