Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КРВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.06.2015 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 981 Приемане на декларация
2. К.Л. 984 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
3. К.Л. 988 Даване на съгласие от Общински съвет-Русе за извършване на замяна на недвижими имоти между „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД и „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе“ АД
4. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ ВЛ. АТАНАСОВ /