Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КРВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.06.2015 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 981 Приемане на декларация
2. К.Л. 984 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
3. К.Л. 988 Даване на съгласие от Общински съвет-Русе за извършване на замяна на недвижими имоти между „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД и „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе“ АД
4. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ ВЛ. АТАНАСОВ /