Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО КРВ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07.09.2015 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 1027 Удостояване посмъртно със званието „Почетен гражданин на град Русе“ Светлозар Акендиев Димитров – Змей Горянин
2. К.Л. 1028 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“ маестро Найден Владиславов Тодоров – Директор на Държавна опера – Русе
3. К.Л. 1031 Информация за изменение на Бюджета на Община Русе към 30.06.2015 година
4. К.Л. 1035 Предоставяне на информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община Русе към 30.06.2015 година
5. К.Л. 1048 Безвъзмездно предоставяне за управление на движимо общинско имущество, в полза на Регионален исторически музей-Русе и Регионална библиотека-Русе
6. К.Л. 1050 Приемане на актуализирана средносрочна прогноза 2016-2018 г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения
7. К.Л. 1051 Корекция на Бюджета на община Русе за 2015 година
8. К.Л. 1055 Актуализация на бюджета на общинска фондация „Русе-град на свободния дух“ за 2015 г.
9. К.Л. 1056 Кандидатстване с проектно предложение „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе-Гюргево за по-добра свързаност с транс европейската транспортна мрежа TEN-T“ по Програма “INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ и решение за осигуряване на съфинансиране от Община Русе
10. К.Л. 1057 Кандидатстване с проектно предложение „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“ по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ и решение за осигуряване на съфинансиране от Община Русе
11. К.Л. 1058 Кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция и експониране на емблематични културни обекти с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе – Гюргево“ по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ и решение за осигуряване на съфинансиране от Община Русе
12. К.Л. 1059 Кандидатстване с проектно предложение „Валоризация на общото местно и европейско нематериално културно наследство чрез интерактивен музей“ по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ и решение за осигуряване на съфинансиране от Община Русе
13. К.Л. 1060 Кандидатстване с проектно предложение „Създаване на общ център и база данни за управление на риска и територията по река Дунав“ по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ и решение за осигуряване на съфинансиране от Община Русе
14. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ ВЛ. АТАНАСОВ /