Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО МЛАДЕЖТА И СПОРТА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.11.2016 Г. ОТ 13.30 Ч.

1. К.Л. 358 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №16 на Общински съвет-Русе за определянето и администрирането на местни такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
2. К.Л. 369 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2016 година
3. К.Л. 370 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
4. К.Л. 372 Предложение от местна гражданска инициатива за промяна на Наредба №14 на Общински съвет – Русе
5. К.Л. 373 Обявяване на конкурс за избор на обществен посредник на територията на Община Русе
6. К.Л. 375 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
7. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/д-р Пенчо Милков/