Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ОН, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.04.2016 Г. ОТ 15.00 Ч.

1. К.Л. 172 Обновяване на училищната база на СУ „Майор Атанас Узунов“ – гр. Русе и запазване предназначението на сградата
2. К.Л. 177 Удостояване на Ваньо Митков Танов със званието „Почетен гражданин на град Русе“
3. К.Л. 178 Удостояване на проф. Румяна Ценкова със званието „Почетен гражданин на град Русе“
4. К.Л. 179 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
5. К.Л. 182 Приемане на отчета за изпълнение на Сборния бюджет на Община Русе за 2015 година
6. К.Л. 186 Отдаване под наем на обособени части от имоти публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения
7. К.Л. 194 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Русе
8. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/д-р инж. Стоян Янев/