Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред за заседанието на Постоянната Комисия по образование и наука на 11.03.2009 от 15:00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по Образование и наука

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 11.03.2009 от 15:00 часа

Обсъждане на:

1. Годишен доклад за изпълнение на Общински план за развитие на Община Русе 2007-2013г. през 2008г. (Контролен лист /КЛ/ 413);
2. Отчет на решенията на Общински съвет (КЛ 414);
3. Промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе (КЛ 427);
4. Изменение на Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе (КЛ 428);
5. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения (КЛ 429)
6. Утвърждаване на ПРОГРАМА „СПОРТ – 2009“ (КЛ 436);
7. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/доц. д-р инж. В. Пенчев/