Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред за заседанието на Постоянната Комисия по образование и наука на 08.05.2009 от 13.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по Образование и наука

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 08.05.2009 от 13.00 часа

Обсъждане на:

1. Изменение и допълнение на Наредба № 1 за общинската собственост (КЛ 467);
2. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2009 г. (КЛ 477);
3. Допълнение на Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе(КЛ 479);
4. Промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе (КЛ 480);
5. Други.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/доц. д-р инж. В. Пенчев/