Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред за заседанието на постоянна комисия по Образование и наука

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по Образование и наука

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 08.07.2009 от 15.00 часа

Обсъждане на:

1. Предложение за корекция на Бюджета на Община Русе за 2009 г. (КЛ 513);
2. Предложение за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения (КЛ 524);
3. Заповед на Министъра на образованието и науката РД 11-36/29.12.2008 и заповед РД 11-14/07.05.2009 и договори ДО 1-86/22.01.2009 и РД 01-400/20.05.2009 между Министерството на образованието и науката и Община Русе за разпределяне на моторни превозни средства (КЛ 533);
4. Други.