Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред за заседанието на Постоянната Комисия по икономическа и инвестиционна политика 10.02.2009 г., 10.00 часа, Заседателна зала

ДНЕВЕН РЕД
за заседанието на Постоянната Комисия
по икономическа и инвестиционна политика
10.02.2009 г., 10.00 часа, Заседателна зала

Обсъждане на материалите за предстоящата на 19.02.2009 г. сесия на Общински Съвет – Русе:

1. Приватизация чрез търг (Контролен лист (КЛ) 374);

2. Одобряване на обща схема за преместваеми обекти (КЛ 389);

3. Наредба за притежаване и отглеждане на животни (КЛ 392);

4. Учредяване право на строеж по ул. Згориград (КЛ 394);

5. Учредяване право на строеж по ул. Бабуна планина (КЛ 395);

6. Отдаване под наем на терени ПОС (КЛ 396);

7. Отдаване под наем на част от имот ПОС (КЛ 397);

8. Откриване на нов паркинг за кратковременно паркиране (КЛ 400);

9. Предоставяне на дивечови ниви (КЛ 403);

10. Конкурс за части от спортни имоти (КЛ 404);

11. Търг за продажба на имот в гр.Мартен (КЛ 404-вх.№ 103/03.02.09);

12. Промяна статута на част от имот ПДС (КЛ 406);

13. Одобряване на ПУР за Чародейка –Г-север (КЛ 407);

14. Избор на заместник председател на ПК (Вх.№ 101/03.02.09);

Председател:
В.Калчев