Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред за заседанието на Постоянната Комисия по икономическа и инвестиционна политика 25.02.2009 г., 10.00 часа, Заседателна зала

ДНЕВЕН РЕД

за заседанието на Постоянната Комисия
по икономическа и инвестиционна политика
25.02.2009 г., 10.00 часа, Заседателна зала

Обсъждане на материалите за предстоящата на 05.03.2009 г. сесия на Общински Съвет – Русе:

1. Програма за развитие на туризма (Контролен лист (КЛ) 408);
2. Отчет за изпълнението на бюджет 2008 г. (КЛ 409);
3. Отчет за състоянието на общинската собственост (КЛ 410);
4. Приемане на сборния бюджет на Община Русе за 2009 г. (КЛ 411);
5. Отчет за изпълнението на годишния план за приватизация през 2008 година и приемане на нов за 2009 год. (КЛ 412);

Председател:
( В.Калчев )