Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред за заседанието на Постоянната Комисия

ДНЕВЕН РЕД
за заседанието на Постоянната Комисия по икономическа и инвестиционна политика 11.03.2009 г., 10.00 часа, Заседателна зала

Обсъждане на материалите за предстоящата на 19.03.2009 г. сесия на Общински Съвет – Русе:

1. Обсъждане на материалите:
1.1.Контролен лист № 413- Доклад за изпълнение на общински план за развитие
1.2.Контролен лист № 414- Отчет за решенията на Общински съвет Русе
1.3.Контролен лист № 415 – Утвърждаване списъци на общински жилища
1.4.Контролен лист № 416- Прекратяване на съсобственост чрез замяна
1.5.Контролен лист № 419 – Отказ за учредяване на ОПС
1.6.Контролен лист № 420 – Обявяване ня имот за ПОС
1.7.Контролен лист № 421- Учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот ЧОС
1.8.Контролен лист № 422- Определяне оценки на общински земи
1.9.Контролен лист № 423 – Търг за отдаване на част от терен ПОС
1.10.Контролен лист № 424 – Провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот ЧОС
1.11.Контролен лист № 425 – Решение за придобиване на ДМА
1.12.Контролен лист № 426 – Приемане на краен баланс на „КАРЕ” ЕООД
1.13.Контролен лист № 427 – Промяна Правилника за организация и дейността на Общински съвет Русе
1.14.Контролен лист № 428 – Изменение на Наредба № 1
1.15.Контролен лист № 429 – Конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения
1.16.Контролен лист № 430 – Даване мандат за гласуване в Общото събрание на ЕГГЕД-Русе
1.17.Контролен лист № 431- ОПС за трафопост
1.18.Контролен лист № 433- Удължаване срока за ликвидация на „Инвеститорски контрол”
1.19.Контролен лист № 435 – Конкурс за вътрешноградски автобусни линии
2. Съгласно решение на Постоянната Комисията по икономическа и инвестиционна политика от 25.02.2009г.:
2.1. Информация за основните финансово-икономически показатели на „Хляб и хлебни изделия”ЕООД
Материалите по тази точка са размножени и оставени в канцеларията на Общинския съвет за членовете на Комисията. На заседанието са поканени Управителя и Контрольора на „ Хляб и хлебни изделия” ЕООД.

Председател:
Венцислав Калчев