Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред за заседанието на Постоянната Комисия по икономическа и инвестиционна политика 02.06.2009 г., 9.30 часа, Заседателна зала

Обсъждане на материалите за предстоящата на 11.06.2009 г. сесия на Общински Съвет – Русе:

1. Корекция на бюджета – КЛ 484;
2. Разпореждане с терен по ул. Независимост” – КЛ 485;
3. Конкурс за автобусни линии – Русе – Семерджиево-Ястребово – КЛ 488;
4. Изменение на наредба №1 – КЛ 488-а;
5. Изменение на наредба № 4 – КЛ 489;
6. Изменение на решение 1141/2006 г. – КЛ 490;
7. Търг за продажба на общински имот в ж.к. Чародейка – КЛ 491;
8. Учредяване право на строеж за външно стълбище – КЛ 492;
9. Учредяване право на строеж за пристрояване на обществено обслужваща сграда – КЛ 493;
10. Приемане на изменения и допълнения на наредба № 16 – КЛ 494
11. Обявяване на имот за ПОС – КЛ 495;
12. Изменение на наредба № 2 – КЛ 497;
13. Търг за отдаване под наем на части от имоти ПОС – КЛ 498;
14. Решение за придобиване на ДМА – КЛ 499
15. Избор на управител на „Градски транспорт” Русе – КЛ 500;
16. Обявяване на тематични конкурси за НПО – КЛ 501
17. Изменение на ПУП-ПУР и ППЗ за площад „Батемберг” – КЛ 502

Председател на Постоянната комисия :
В.Калчев