Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред за заседанието на постоянна комисия по Икономическа и инвестиционна политика

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по Икономическа и инвестиционна политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 08.07.2009 от 10.00 часа,

Обсъждане на материалите за предстоящата на 16.07.2009 г. сесия на Общински Съвет – Русе :

1. Информация за резултатите на ТД , в които Общината е акционер (КЛ №509)
2. Учредяване на ОПС за надстройка по бул.Хр.Ботев (КЛ № 510)
3. Търг за продажба на имот ЧОС в с. Долно Абланово ( КЛ № 511)
4. Учредяване допълнително ОПС в жк Чародейка Г-юг (КЛ № 512)
5. Корекция на Бюджета (КЛ № 513)
6. Промяна решение 1141/2006 г. (КЛ № 515)
7. Учредяване ОПС за трафопост (КЛ № 516)
8. Учредяване ОПС за пристрояване на балкони (КЛ № 517)
9. Учредяване ОПС за пристрояване към търговски обекти (КЛ № 518)
10. Учредяване на ОПС за трафопост по ул. „Воден” ( КЛ № 519)
11. Търг за продажба на имот ЧОС м/у улиците „Рига” и „Котовск” (КЛ № 520)
12. Изменение на ПУР в Западна промишлена зона (КЛ № 521)
13. Обявяване на пазарни цени за разпоредителни сделки (КЛ № 522)
14. Търг за отдаване под наем на части от терени ПОС (КЛ № 523)
15. Конкурс за отдаване под наем на части от ПОС-училища (КЛ № 524)
16. Допълване предмета на дейност на ОП”ППС” (КЛ № 525)
17. Предоставяне управлението на гори (КЛ № 530)
18. Поправка на грешка в решение 468 (КЛ № 534)
19. Учредяване право на строеж за трафопост в с. Мартен вх.№ 512/02.07.09

Председател на Постоянната комисия :
(В.Калчев)