Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред за заседанието на Постоянната комисия по комунални дейности на 11.12.2008 г., 14.00 часа, Заседателна зала

1. Приемане на изменения и допълнения на Наредба №16; (к.л.336);
2. Корекция на бюджета на Община Русе (к.л. 338)
3. Лицата, имащи право на транспортни разходи (к.л.339);
4. ПУП по бул.Тутракан (к.л. 344);
5. Приемане на нов правилник за организацията и дейността на СЗ”КООРС” (к.л.347)
6. Приемане на нова Наредба № 5;
7. Приемане на изменения и допълнения на Наредба № 6 (к.л. 349);
8. Приемане на Наредба за съвместна дейност на Община Русе и НПО (к.л. 350)
9. Комисия по ЗАКОНА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ (к.л. 351);
10. Определяне на размера на таксите за битови отпадъци за висшите учебни заведения (к.л. 352);
11. Управление на отпадъците на територията на Община Русе (к.л. 353);
12. Граници на урбанизирана територия на гр.Русе (к.л. 354);
13. Съгласие за замяна на гори (к.л. 355);
14. Закриване на такси-стоянка по бул „Цар Освободител“ пред Кооп.пазар (к.л. 356);
15. Предложение за изменения и допълнения на Наредба № 1
16. ИЗВЪНРЕДНА: Разглеждане на ценови предложения на фирмите-кандидатки за изграждане на GPS система за нуждите на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(М. Славчев)