Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ КЪМ ОбС РУСЕ ЗА 21.02.2008 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Култура и религиозни въпроси

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 21.02.08

Обсъждане на:
1. Годишен доклад за изпълнение на общинския план за развитие на Община Русе 2007 – 2013 г. през 2007 г.
2. Програма за управление на Община Русе за мандат 2007 – 2011 г.
3. Структура на общинската администрация
4. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Русе за 2007 година
5. Бюджет на Община Русе за 2008 година
6 .Други въпроси

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Ренета Рашкова /